101

0-4 mm Steinmel

 

102

0-8 mm Fjell Knust

 

103

0-16 mm Fjell Knust

 

104

0-30 mm Fjell Knust

 

105

0-60 mm Fjell Knust

 

106

0-120 mm Fjell Knust

 

107

0-300 mm Fjell Knust

 

108

0-16 mm TO-TRINNS

 

109

0-30 mm TO-TRINNS

 

110

4-8 mm Finpukk

 

111

4-16 mm Finpukk

 

112

8-16 mm Finpukk NS12620

 

113

4-22 mm Grøftsingel

 

114

16-22 mm Grøftsingel NS12620

 

115

16-60 mm Pukk

 

116

32-63 mm Jernbanepukk

 

117

20-100 mm Pukk

 

118

20-120 mm Grovpukk

 

119

20-180 mm Grovpukk


257

Mottak betong med armering over 1 meter

 

258

Knust asfalt 0-20 mm 2- trinns ihht. s.t.v.

 

259

0 - 11 mm 1.trinns veigrus

 
 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Vareliste Lauvåsen


Varenummer og navn


120

100-300 mm Grovpukk

 

121

0-300 mm Sortert røys

 

122

Sortert Røys

 

123

Røys-Sprengtstein

 

124

Storstein

 

125

Plastringsstein

 

126

Knust asfalt 0-20 mm 1- trinns ihht.s.t.v.

 

127

Usortert jord

 

128

Sortert jord

 

129

60-120 mm Grovpukk Gabionpukk

 

130

0-6 mm Strøsand

 

131

0-11 mm. Totrinns Veigrus.

 

200

Mottak Fyllmasse (Tonn)

 

201

Mottak Asfalt

 

202

Mottak betong med armering under 1 meter

 

203

Mottak betong uten armering


205

Mottak Fyllmasse ( M3 )

 

206

Mottak myr ( M3 )

 

207

Singel 11 - 30

 

250

Liten Henger

 

251

Stor Henger

 

252

Hvit singel 8 - 16 mm opplastet

 261

11-64 mm

 

262

2-32 mm

 

264

0-200 Pukk

 

266

Mellomlager fyllmasse pr, m3

 

267

0 - 180  Pukk

 

268

Hvitsingel i Big Bags 8-16 mm

 

269

Strøsingel  4-8 mm i Big Bags

 

270

Singel 8 - 16 mm i Big Bags

 

271

Pukk 16 - 60/120 i Big Bags

 

272

Subbus 0 - 4/8/11/16 i Big Bags

 

273

Siktet jord i Big Bags

 

274

Marmor singel 8 - 16 mm 

 

276

 Ranheim-værnes 8-16mm

 

277

Handling Grus

 

278

Mottak Røtter (m3)

 

280

Blandet trevirke

 

281

0 - 11 mm spes. produksjon

 

282

2 - 6 mm Strøsingel

 

283

Pukk 0-90 mm


253

pukk 20-90

 

254

Mottak Teglstein

 

255

TEGL