Bestillingsside for pukkvarer og jord


Via denne siden kan du bestille varer fra vårt pukkverk, kjørt hjem til deg.

Finn ditt postnummer nederst på siden, og trykk deg videre for bestilling.  

For kjøp av sortert jord trykk den øverste knappen. 


- Før større leveranser, ta kontakt for tilbud. 

- Eventuelt hør med din egen massetransportør - som har gode betingelser hos oss

- Ønsker du å hente selv med egen henger? Det er bare å møte opp i steinbruddet. Les mer om dette  på framsiden under innlegg "Priser" (trykk på logoen øverst på siden her). 


Enkel beskrivelse av massen:

0 - 4mm : avretting, strøing på veg eller gårdsplass (setter seg godt på isen og i islagte bakker).

0 - 16mm : for bruk på gårdsplass eller veg, setter seg godt og egner seg som topplag.

4 - 16mm :  drenerende singel for bruk på gårdsplass, eller rundt hus og andre konstruksjoner som skal drenere vekk vann.

4 - 8mm : strøsingel (sprer seg godt og snør ikke så fort ned), eller for finavretting.

22 - 125mm : grovere pukk som benyttes som forsterkningslag til veg og parkeringsplasser, under topplag.

Jord :  dette er sesongvare og kan ikke avhentes i vintersesong. 


Er det andre fraksjoner du ønsker å bestille, ta kontakt. Vi har valgt ut det som private kjøper mest av. Beregne antall tonn:

Er gårdsplassen din feks 10x10 meter, blir dette 100 m2 (kvadratmeter).

Har du behov for 5cm masse, utgjør dette et behov for 5 m3 (kubikkmeter) med masse (regnestykke: 100 x 0,05). 

Hver m3 veier ca. 1,9 tonn ferdig utlagt og komprimert/satt, så i dette eksempel vil behovet ditt være ca. 10 tonn med masse (5m3 x 1,9 = 9,5 tonn).