Bestilling


Bestillingsside for masse


Via denne siden kan du bestille varer fra vårt pukkverk, kjørt hjem til deg.

Finn ditt postnummer nederst på siden, og trykk deg videre for bestilling.  


- Før større leveranser, ta kontakt for tilbud. 

- Eventuelt hør med din egen massetransportør - som har gode betingelser hos oss


Enkel beskrivelse av massen:

0 - 4mm : avretting, strøing på veg eller gårdsplass (setter seg godt på isen og i islagte bakker).

0 - 16mm : for bruk på gårdsplass eller veg, setter seg godt og egner seg som topplag.

4 - 16mm :  drenerende singel for bruk på gårdsplass, eller rundt hus og andre konstruksjoner som skal drenere vekk vann.

4 - 8mm : strøsingel (sprer seg godt og snør ikke så fort ned), eller for finavretting.

22 - 125mm : grovere pukk som benyttes som forsterkningslag til veg og parkeringsplasser, under topplag.

Jord :  dette er sesongvare og kan ikke avhentes i vintersesong. Beregne antall tonn:

Er gårdsplassen din feks 10x10 meter, blir dette 100 m2 (kvadratmeter).

Har du behov for 5cm masse, utgjør dette et behov for 5 m3 (kubikkmeter) med masse (100 x 0,05). 

Hver m3 veier ca. 1,9 tonn ferdig utlagt og komprimert/satt, så i dette eksempel vil behovet ditt være ca. 10 tonn med masse (5 x 1,9 = 9,5 tonn).