OM OSS

Fra vårt eget pukkverk i Lånke betjener DEG! 


Vi er dalførets beste alternativ når det kommer til pukk og grus.

Vi betjener deg som privatkunde like profesjonelt som offentlige aktører.

Hos oss skal du få personlig råd, og hjelp fra faglært personell , til ditt byggeprosjekt. 


Mange nøler med å ta kontakt fordi de ikke helt vet hva de skal spørre etter. Vi sier bare spør, ingen spørsmål er dumme, vi vet hva du trenger bare du forklarer oss hva slags resultat du ønsker! 


Hva gjør oss best i klassen?


Vi er lidenskapelig opptatt av berg og fjell! 

Vi ønsker å utnytte naturresursen på den beste måte, også hva angår samfunnets og tidens krav. 

Lauvåsen Pukk har en meget moderne og godt anpasset maskinpark.

I tillegg til tradisjonelle maskiner har vi elektriske knuse og sikteverk som kjøres på strøm fra generator eller nettstrøm om dette er forberedt på anleggene.

 Dette gir et godt klimaregnskap for vår drift, og gir positive ringvirkninger for våre kunder. 

Vi utdanner lærlinger og gjør de til fagarbeidere! 

Alle våre ansatte har fagbrev! 


Ved å benytte en lokal aktør vil du sørge for å skape verdiøkning lokalt.

Vi støtter lokale lag og foreninger!

Lang erfaring og ekspertise


På Lauvåsen har vi eget tilslags-laboratorie. 

Ettersom vi er leverandør til betong og asfaltindustri er vi helt avhengig av å ha stålkontroll på kvaliteten.

Du nyter godt av dette og all masse du kjøper av oss er CE merket og godkjent etter norsk standarder. 

All dokumentasjon du trenger, får du hos oss.